Efter sju bedrövelser och åtta förseningar har vi till slut bestämt oss för att lägga Grand Tourismo på is tills vidare. Skälen till detta är flera, men vi vill här redogöra för de två tyngst vägande:


1 - Vi fattade ett antal felaktiga beslut rörande kodningen av tjänsten. Istället för att anlita en dyrare och mer erfaren programmerare valde vi en budgetlösning som vi trodde mycket på. Det har tyvärr visat sig bli en kostsam och framförallt strulig väg att gå med fler problem, förseningar och låsningar än vi trodde var möjligt. Kvalitet kostar kan man konstatera, och det är svårt att undvika kostnaden om man inte själv kan göra jobbet.


2. Skattemyndigheternas tolkning av Grand Tourismos verksamhet är annorlunda än vad vi hoppades, vilket lett till att momskostnaden för en uthyrning blir mångdubbelt högre än vår provision, vilket i sin tur leder till att vi tvingats ta tusentals kronor mer betalt än vi hoppats (momsen blir på hela hyresbeloppet trots att vi bara tar några få procent i provision). Eftersom vi konkurrerar med privatpersoner som hyr ut sina bilar utan moms (i de flesta fall olagligt, men i princip riskfritt, gentemot myndigheterna åtminstone) är detta en försvårande faktor. Lärdomen av detta är inte lika glasklart, men om man (som vi) försöker starta något i linje med Lean-filosofin så kan man inte ha alla svar på hand innan man drar igång något. Vi bemästrade en hel hög motgångar innan vi stötte i sten gällandes momsen, och förhoppningsvis var det vi lärde oss på vägen värdefullt för nästa projekt.


Vi tycker fortfarande Grand Tourismo-idéen är helrätt, men för mycket tid, pengar och energi har gått åt utan att vi lyckats få skeppet att segla, så nu ankrar vi skutan och hoppas på nya vindar en annan dag. Tack alla ni som bidragit på olika sätt och med förhoppning om ett omtag så småningom.